Основна информация

Захват за профили NL-B прости и лесни за използване захвати за п профили са предназначени да осигурят надеждно и безопасно товарене/разтоварване на профилирана стомана в складове и метални депа. Захват за профили NL-B работи на принципа, като фиксира метален профил под въздействието на собственото тегло на продукта.