Основна информация

Вирбел за кабел и въже предпазва кабела, теленото въже от усукване по време на изтегляне и монтаж. Повърхностна на Вирбел за кабел и въже е хромирана, с фактор на сигурност 3:1, важно за вирбела е да не се обработва термично. Изключително комапктен и малък но важен елемент при работа, безпроблемното въртене е благодарение и на иглените лагери.