Основна информация

Активирането и деактивирането на магнитното поле се извършва автоматично, без участието на сапан в този процес. Магнитни захвати AMG се задейства в момента на повдигане на товара, когато товарната връзка на магнита е в най-горно положение. Деактивирането на магнитното поле става след понижаване на товара и изместване на надолу.Високоенергийните постоянни магнити на базата на NdFeB ви позволяват да фиксирате сигурно товара.

Липсата на необходимост от захранване значително разширява възможностите за използване на Магнитни захвати AMG, а използването на няколко устройства на греда окачени ще помогне за решаването на почти всеки проблем.

Коефициент на безопасност 3:1 (максималната сила на издърпване е 3 пъти по-висока от номиналната товароносимост) гарантира, че товарът е сигурно закрепен.