Основна информация

Захват за варели FWZ се използва за повдигане и транспортиране на 200-литрови стоманени варели във вертикално или хоризонтално положение.

Захват за варели FWZ не се използва в моментите при които варелите са значително деформирани и не могат да бъдат здраво закрепени. Ползволява чрез работен лост да се регулира позициите на накланяне и застопоряване за изливане на течност и други смеси. Заключващият лост се заключва в положение “отворено”. Захвата за варели е оборудван с гумен предпазител за предотвратяване на повреда на варели, който може да се подменя.