Основна информация

Визуално Кюбел за бетон LP има формата на конус с отвор за изсипване на бетон, този модел е нископрофилен. Над има заварена греда за повдигане, с помощта на която е много удобно кюбела да се повдигане до необходимата височина.

Кюбел за бетон LP с металн улей за изливане на бетон се използва в строителството за приемане и транспортиране на бетоновата смес с кранове до мястото на бетониране на конструкции.

Кюбел за бетон LP се натоварва и транспортира във вертикално положение при затворен и фиксиран улей. За сигурен монтаж е оборудван с опорна основа под формата на пръстен. Транспортирането на кюбела се извършва с помощта на товароподемни механизми тип сапани. Разтоварването на бетонната смес се извършва чрез отваряне на секторния отвор.

За удобство при наливане на бетон от помпа, кюбела е направен на такава височина, че е удобно да се разтоварва без допълнителна намеса.