Основна информация

Захват за бетонови тръби ACPL бързи, ефективни, гъвкави, интелигентни и напълно автоматични, механични щипки за повдигане са проектирани да повдигат безопасно бетонни тръби с различни диаметри. Захвата не изисква допълнителна хидравлика. Операторът може да използва повдигача на тръби за хващане, повдигане и преместване на тръби без помощ. Тесният профил позволява лесен монтаж на бетонови тръби в тесни изкопи.

Характеристика на Захват за бетонови тръби ACPL

  • Автоматично заключва и отключва товар
  • Гумени подложки
  • Издръжливо покритие с прахово покритие