Основна информация

Захват с вътрешно захващане ZBPV е тип щипка и е предназначен за повдигане и преместване на товари с вътрешен отвор. Лостовата система създава значителна контактна сила върху работния елемент на захвата, която е няколко пъти по-голяма от теглото на товара.