Основна информация

Контейнер за кран за съхранение на варели е решение в комплект с каптажна вана за съхранение на открито на до 4 х 200 l варели. 

Контейнер за съхранение PFL, този тип контейнер се отличава с голям капацитет и масивен дизайн, който позволява да се съхранява и повдига на височина не само инструмента, но и ЛПС, заваръчни машини, кислородни бутилки и друго оборудване. За вентилация на въздуха в кутията са предвидени странични отвори, а за запазване на инструментите има възможност за заключване на врата върху ключалката. Безопасността на Контейнер за кран е гарантирана от наличието на метална каптажна вана. Поставен в основата и снабден с поцинкована решетка, резервоарът може да поддържа до 4 200 l варели, събиращи всякакви разливи на опасни и запалими вещества, които не могат да се разпръснат в околната среда.