Основна информация

Захват за мрамор и гранит SLA предлага нова версия на своите патентовани щипки и повдигачи за плочи. Новият Захват за мрамор и гранит SLA има интегриран механизъм за автоматично заключване и отключване, който позволява на щипката да захваща автоматично плочите при вдигане и да освобождава плочите при спускане. В много ситуации това прави преместването и манипулирането на плочи по-безопасни и по-удобни.

Характеристика ма Захват за мрамор и гранит SLA

Размер: С компактна конструкция, Захват за мрамор и гранит SLA позволява плътно опаковани каменни плочи да се повдигат от стелажи и контейнери. Плочите с по-ниска височина, поставени отстрани на по-високите плочи, не са проблем, какъвто е случаят с ножични захвати.

Универсален: Идеален за строителни работи. Тъй като затягащият механизъм е отпред на плочата, те позволяват на панелите да се поставят близо до стените.

Безопасност: Изисква само малко движение на плочата, за да се захване и захване плочата, която обикновено е доста под ъгъла на надбалансиране, като по този начин елиминира опасността за оператора.

Сигурно: Захват за мрамор и гранит SLA захващат здраво мраморни и гранитни плочи.