Основна информация

Челюсти на Щипки за трупи LG са специална подсилена стомана S355 с повишена здравина и пластичност – дебелина на челюстта от 10мм. Използваните болтове в Щипка за трупи LG са M16 с клас на якост. При работа с грайфера спазвайте общите принципи за безопасност и здраве при работа. Не се допуска престой в работната зона на щипката – около 5м. При това трябва да се предвиди възможността за откат на материала. В зависимост от честотата на използване на Щипки за трупи LG, проверявайте всички елементи на щипката поне веднъж седмично, проверявайте за възможни ожулвания или загуби на материал.