Основна информация

Захват за тръби DZB е с полуавтоматично, т.е преди да захванете товара, трябва само да освободите ключалката и след това захващането ще захване товара и ще го освободи, без участието на сапан.

Захват за тръби DZB е предназначено за повдигане и преместване на тръби или кръгло метално валцуване. Опитът в производството и експлоатацията на щипките показва, че обхватът на този продукт е много по-широк, отколкото предполагахме. Щипките са намерили приложение при работа с газови бутилки, при разтоварване от железопътни вагони и складиране на кръгла опора на телекомуникационни и електрозахранващи линии. Нашите клиенти успешно използват щипката в дървообработващата индустрия: тя се използва за подаване на трупи към дъскорезницата и за повдигане на готовите трупи. Друг пример за използване на клещи за захващане – в производствения процес – този захват се използва за механизиране на процеса на подаване на детайли по време на механична обработка на големи валове.