Основна информация

Захват за варели DLT е ръчен модел за манипулации с метални варели от 210л, може лесно да се манипулира с него както с кран така и с мотокар чрез сапан. Варелите се заключват във вертикални и хоризонтални позиции, наклоняване или завъртане на варелите за позициониране и изливане е основната функция на Захват за варели DLT.