Основна информация

Плоски лентови сапани 2КЛ са сравнително нов тип подвижни товароносещи устройства, интересът към които нараства всяка година. Това беше улеснено от два основни фактора – опростен дизайн и бързо производство. Текстилните сапани се изработват от специална повдигаща лента с ширина до 300 мм с определен цвят, който съответства на товароносимостта на продукта. Плоски лентови сапани 2КЛ се изработва на модерно шевно оборудване по определена технология, като се използват конци с висока якост.

Днес текстилните сапани са особено популярни сред купувачите поради редица предимства:

  • компактност;
  • гъвкавост;
  • ниско собствено тегло;
  • различни начини на прашка;
  • удобство;

Освен това текстилните сапани се използват за повдигане и преместване на отговорни товари (боядисани, крехки, меки), без да ги повредят.