Основна информация

Стоманени сапани с уши заплетени се формират по метода на „заплитане“ – ръчно закрепване на краищата на въжето. Цената на Стоманени сапани с уши заплетени е достъпна и достъпна както за предприятията, така и за крайните потребители. В много предприятия, включително метални складове, стоманените сапани са консумативи. Изработват се от поцинковани или светли въжета с маркировъчна група 1770 N/mm2 и 1960 N/mm2 с конструкция 6×19 + FC, 6×37 + FC, WS6x36. Произвеждат се съгласно 13414 с фактор на сигурност 6:1.

Приложения на Стоманени сапани с уши заплетени:

  • Производствени помещения
  • Строителство
  • Товаро-разтоварни работи
  • Такелажни работи в морски и речни пристанища

Предимства на Стоманени сапани с уши заплетени:

  • Лесна са за работа
  • Висока товароносимост
  • Издържа на динамични натоварвания
  • Устойчив на остри повърхности (ръбове) на стоки
  • ниска цена
  • На второ място след верижните сапани по издръжливост

Стоманени сапани с уши заплетени позволяват да се проверят тъй като те се разрушават постепенно, което позволява визуална проверка на сапаните.