Основна информация

Лентови полиестерни сапани с ПВЦ защита за да се предотврати преждевременното износване на полиестерни колани, се препоръчва използването на подвижни защитни подложки, които се поставят върху тялото на полиестерна лента или полиестерен колан. Защита за полиестерен колан лесно се придвижват по тялото на полиестерен колан, до точките на контакт с ъглите и ръбовете, като по този начин се предотвратява контактът на текстилната лента с това на товара.

Защитните ръкави тип маркуч тип PVC с финна армировка;

В случай при изработка на полиестерен колан с защита срещу преждевременно износване, защитата е с по-голяма ширина, отколкото тази на полиестерен колан, и се нанизва под формата на ръкав върху продукта.

PVC защитно покритие за текстилни сапани

PVC защитното покритие е предназначено да предпазва текстилните сапани от механични повреди при повдигане и придвижване на товари с остри ръбове.