Основна информация

Обли полиестерни сапани 4КЛ са предназначени за повдигане и преместване на товари чрез четири точки на закрепване, оборудват се с различни товарни елементи клас 80 или 100. Изработват се в съответствие с EN1492-2 и са цветово кодирани, всеки цвят отговаря на конкретна товароносимост. Ниското тегло, голямата гъвкавост в комбинация с висока товароносимост им позволяват да разрешите много проблеми, при които въжените и верижните сапани не могат да се справят или използването им е невъзможно от съображения за безопасност.

Предимства на Обли полиестерни сапани 4КЛ

  • Висок фактор на сигурност на облите сапани от 7:1, на елементите от 4:1
  • Облите сапани щядат повърхността на товара при контактуване, благодарение на високата Степен на безопасност на труда;
  • Висока устойчивост на UV лъчение, алкали и киселини, петролни продукти;
  • Ниско тегло с изключително висока товароносимост;

Халките, куките и свързващите елементи се избират според техническите спецификации на Клиента и планираната товароносимост на сапана.