Основна информация

Сапан за варели за хоризонтално повдигане на метални варели. Предназначен за хоризонтално повдигане и съхранение на варели с тегло до 360 кг. Изработена от текстилна полиестерна лента, има два клона с куки, окачени на ухо за кран.