Основна информация

Метални палети SM се предлага в диапазон от капацитети до 1100 литра и разполага с уши за повдигане на крана, които са като основа за следващото по-високо ниво за друго пале. Транспортиране с кран, мотокар или телескопичен товарач. Металните палети обикновено се използва в промишлени помещения или строителни обекти, за да улесни лесното и ефективно подреждане на товари.

Харектеристики на Метални палети SM

  • Подходящ за съхранение и транспортиране на материали.
  • Подсилената конструкция осигурява висока якост.
  • Подреждането позволява максимално използване на складовите площи.
  • Ъглови колони с усилени уши за манипулация на крана.
  • Покритие с цинково покритие на разположение, ако е необходимо.
  • Нетипичният дизайн позволява широко приложение.
  • Манипулация с палетни колички или кран.
  • Налични нетипични размери и дизайн, ако е необходимо.