Основна информация

Всяко друго въже, дори такова, което изглежда с правилен размер, за да пасне на тирфора, не е приемливо и може сериозно да повлияе на живота на вашия тирфор. Ефективността и безопасността зависят изцяло от това, че въжето е с точния диаметър и от конструкцията, проектирана да издържи на огромната сила на захващане на тяговите системи. Стоманени въжета за тирфор се изработват с дължини според необходимостта на клиент, може да се поставят различни куки и елементи. Стоманените въжета за тирфори са със специални метални сърцевини, без гресировка и задължително наварен (заострен) край.

Отличителна черта на оригиналния комплект е наличието на специално фабрично изостряне на свободния край на въжето, което осигурява удобен монтаж и изтегляне на въжето през затягащия механизъм MTM.