Основна информация

Стоманени въжета 6×7-FC се прилага за двуслойни стоманени въжета с линейно докосване и същия диаметър на телта на слоеве, с едно органично ядро. В горния слой има тел с увеличен диаметър, който повишава износоустойчивостта на стоманени въжета  по време на тяхната работа в условия на интензивно износване. Въпреки това, за правилното функциониране на тези въжета е необходим увеличен диаметър на макарите и барабаните.

Намират приложения във:

  • Подемни въжета в товарни асансьори;
  • Спирачни въжета на минни подемници;
  • За въжени линии;