Основна информация

Въже за горски лебедки е универсално стоманено въже за различни приложения в горското стопанство. Той е с добро усукване, гъвкав и здрав – дори при големи ъгли на движение. Други силни страни са високата сила на скъсване и оптимизирано смазване.

Въже за горски лебедки може да се използва по много различни начини и се използва в индустриите от горско стопанство, насаждения, земеделие и дърводобив.

Въжето, което доставяме за този вид работа е висококачествено стоманено въже, което се предлага в три конструкции; 6 x 36, 6 x 26 и 6 x 19. Предлагат се с две сърцевини – стоманена или органична според приложението и необходимата сила на работа.

Видове и области на употреба на Въже за горски лебедки:

  • Теглещо въже за допълнителни лебедки и плъзгащи лебедки
  • Скайлайн за кулоразпределители и лебедки за дълги разстояния
  • Разширение
  • Въже за теглене и връщане за кули и лебедки за дълги разстояния
  • Подемно въже за колички