Основна информация

Стоманени въжета 6x25F-FC често използван тип въжена конструкция 6×25 (1 + 6; 6 + 12) + 1 o.s. Стоманени въжета 6x25F-FC се използва широко в почти всички области на националната икономика, при определени характеристики на неговата работа. Поради използването на проводници с малко напречно сечение в нишките на въжето, той има ограничена употреба в агресивна среда. Това означава, че комбинация от фактори на околната среда и тежки работни условия може да доведе до стареене на компонентите на въжето и преждевременно износване. Агресивната среда може да включва висока влажност, висока скорост на въжето и др. Въжето се използва при нормални условия при умерени работни условия.

Стоманени въжета 6x25F-FC се състои от шест нишки, разположени симетрично около органична сърцевина. За да се предотврати разрушаването на сърцевината под действието на влага и корозия, тя се смазва с масло, което по време на работа на въжето периодично смазва външната метална част на въжето, като го предпазва от развитие на корозионни процеси. Сърцевината обикновено е направена от здрав коноп или полипропилен. Нишките са изработени от висококачествена тел. Телът по желание на потребителя може да бъде поцинкован. Въжетата могат да се използват в минната и металургичната промишленост и участват в повдигащи и теглителни работи.