Основна информация

Смазка за стоманени въжета и вериги ZAHLIT Смазочен и антикорозионен продукт получен от смес на ZAHLIT D, колоидален графит (5%) и един стабилен разредител (перхлоретилен). Полученият слой след нанасяне е особено устойчив, издържана високи налягания и предотвратява допира на метал с метал.

Приложение:
Смазка за стоманени въжета и вериги ZAHLITсе нанася чрез пулверизация с пистолет или директно с аерозолен флакон. Може също да се нанася с четка с къс косъм. При това нанесеният слой ще има идеалната дебелина 25μm.

  • Открити зъбни предавки, метални въжета, вериги, шайби на повдигателни устройства.
  • Шайби, сферични стави, рейки, червяци, грайфери, ресорни листове.
  • В черната металургия (зъбните корони на мелниците за шлака).
  • Във въгледобивната промишленост.
  • В циментовото производство (корони на въртящите се пещи, мелници, връщащи устройства, конзоли на грайфер).
  • В строителството и селското стопанство.
  • На пристанищата: портални кранове и др.

Смазка за стоманени въжета и вериги ZAHLIT се използва с успех като предпазно противокорозионно средство за метални повърхности, даже и в агресивна среда.

Хигиена, безопасност, околна среда:

Лабораторията NYSSENS е установила, че няма никаква опасност от токсичност на открити работни места или в закрити проветрявани помещения.

 

Технически характеристики

Средните стойности са за справка. ВП/КД

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦИ СРЕДНИ СТОЙНОСТИ
Вискозитет на базовото масло при 40°C mm2/s 30000
Вискозитет на базовото масло при 50°C mm2/s 10500 (1400°Е)
Вискозитет на базовото масло при 100°C mm2/s 330 (42°Е)
Плътност при 20°C kg/m3 998
Разредител TLV ppm 200