Основна информация

Захват за релси ZDR са по-усъвършенстван и лесен за използване тип релсови скоби. За разлика от ZR, Захват за релси ZDR имат принципа на самозатягане от масата на окачения товар по принципа на ножицата. Може също така да се нарича популярно ножична релсова скоба или ножична релсова скоба. Дръжката в отворена форма се спуска върху горния ръб на релсата и се самозаключва при натоварване. За по-голямо удобство, тя е оборудвана с ключалка, която фиксира дръжката в отворена форма. Тези щипки са много надеждни. 

Приложения за Захват за релси ZDR:

  • за повдигане на жп релси
  • за повдигане на трамвайни релси
  • за повдигане на релсови секции (решетки)

Предимства на Захват за релси ZDR:

  • безопасно и надеждно повдигане на релсите
  • има надеждна конструкция и резе за фиксиране на отворено състояние на релсовата скоба