Основна информация

Захват за кръгли предмети RBL200 с по-бързи, по-интелигентни, по-ефективни, гъвкави и напълно автоматични функции, Захват за кръгли предмети е проектиран да повдига безопасно стоманени пръти и тръби. Това устройство е снабдено с механизъм за автоматично заключване, без необходимост от хидравлично захранване, сапани или вериги. Операторът може да използва това устройство за хващане, повдигане и преместване на тръби без помощ.