Основна информация

Лапа за ламарина HPCL, използвана за хоризонтално повдигане и манипулиране на стоманени плочи. При избора на правилните лапи за ламарина, освен максималното работно натоварване, имайте предвид и неговия отвор на челюстта – това ще повлияе на минималната и максималната дебелина на плочата, която може да се хване и повдигне.

Ъгъла на повдигане не трябва да надвишава 60°, вие сте в червена зона и използването на скоби е забранено при тези условия.

В същото време трябва да се има предвид, че всяка скоба е перпендикулярна на хоризонталната равнина на плочата, като максималното допустимо странично отклонение е максимум 15°!

Строго е забранено превишаването на максималното натоварване WLL!

Максималното работно натоварване за Лапа за ламарина HPCL важи за двойка две скоби, тъй като за повдигане трябва да се използват поне две скоби (един чифт)!