Основна информация

Захват за тръби RHK представлява усилена профилирана греда за транспортиране на 3,0 м дълги хоризонтални бетонови тръби, снабдени с предпазна верига.