Основна информация

Захват за освобождаване ZS не е самостоятелно устройство за захващане на товара и се използва заедно със сапани. Захват за освобождаване ZS е удобна за разкачване на товари от разстояние в пространство, което е тясно по размери и труднодостъпни места за сапан (например на височина).

Захват за освобождаване ZS е щифт-сапан механизъм. Използва се в комбинация с различни видове сапани (въже, текстил, верига) като захващащо тяло. Ключалката с щифт се намира свободно движеща се по сапаните и образува чокер захващане.

Закрепването на стоките се извършва по метода на обвързване с примка или за технологичните отвори, предвидени в конструкцията на товара. Откопчаването става дистанционно, чрез издърпване на подвижния щифт с помощта на въже.