Основна информация

Верижен чокер с ухо е незаменим инструмент в дърводобива, който включва придвижването на вече почистен от клони и възли ствол на дърво до мястото на товаренето му в камион за дървен материал.

След товаренето на дървените трупи върху камиона за дървен материал, багажниците се закрепват с помощта на специални вериги за дървени трупи или колани за укрепване.

Техническа информация:

  • верига 7 мм
  • дължина на шипа 250 мм
  • дължина 2,3м
  • 8 клас
  • якост на скъсване 6800 кг