Основна информация

Съединителни Кабелни чорапи OE е предназначен за временно захващане на кабел при подмяна на съществуваща кабелна линия с нова. Новият кабел се прикрепя към сменения кабел с помощта наСъединителни Кабелни чорапи и при издърпване на стария кабел едновременно се затяга и новият. Кабелът трябва да бъде почистен от мазнини и мръсотия, за да се предотврати плъзгането на кабелния чорап по време на процеса на изтегляне.