Основна информация

Получените предимства са резултат от използването на различни дебелини на телта в структурата на въжето. Външните телове на отделните нишки са удебелени, а вътрешните са изтънени, което води до неоспоримо предимство на въжето FlexMax пред класическите въжета 6×19 и 6×37. Ако вашето въже е изложено на постоянно влияние на времето или агресивни условия, задължително го смазванете, достъно, това ще увеличи живота му с 30%.

въже от високоякостни телове 1960 N / mm2 – + 10% повече здравина в сравнение с въжето 1770 N / mm2

специално стоманено въже 6х36 – FlexMax – според напречното сечение до него