Основна информация

Основните носещи елементи на Верижни сапани 4КЛ са изработени от високоякостна сплав, като в това число влизат както кръглозвенната верига клас 80, така и съединителните връзки, куки и скъсяващи елементи. Всички сапани от вериги отговарят на световния стандарт EN818. Верижните сапани се използват широко в строителството и повдигането. Когато се налага повдигане и транспортиране на товари с големи размери или с нестандартна форма, е препоръчително да се използват паякообразни сапани с четири клона. Те се превръщат в оптималното решение в случай, че не могат да се използват сапани за два клона.

Дължината на всеки отделен клон се регулира. За производството на сапана се използват високоякостни сегменти от вериги с диаметър до 45 mm.

Предимства на сапани от вериги, верижни сапани:

  • Могат да работят при високи температури до 200 °C;
  • Липса на еластични и пружиннни деформации (в сравнение с стоманените сапани);
  • Не се пречупват от товари с остри ръбове;
  • Компактен, всеки верижен сапан е удобен и лесен за съхранение и складиране;
  • Възможност за регулиране на всеки клон от верижния сапан (при монтаж на специални редуциращи куки)
  • Удобство за инспекция на верижните сапани
  • Издръжливост;
  • Поддръжка, ремонт на сапани от вериги позволява да бъдат заменяни всяка една износена част;
  • Работоспособност в агресивна среда;

Като директен вносител на товарните вериги, както и голямо разнообразие от аксесоари за кръглозвенни вериги клас 80, компанията произвежда верижни сапани, сапани от вериги във всички възможности, товароносимост, дължина по избор на клиент. Ние използваме само кръглозвенна вериги с размери от 6мм до 45мм, което ни позволява да произвеждаме сапаните от верига с товароподемност 1,12 – 132,20 тона.

Верижни сапани, са обхванати от европейския стандарт EN 818-4, а материалът клас 8, използван в конструкцията, осигурява висока якост. 

Всеки сапан е с табелка, на която са отпечатани серийният номер, WLL и датата на производство. По-важното е, че получавате и CE, Декларацията за съответствие заедно с ръководството за експлоатация и поддръжка.