Основна информация

Стоманени въжета 36X7K ANACONDA се произвеждат с компактирани снопове от светла или поцинкована тел. За тях е характерно високата износоустойчивост, здравина, и са с по-висока странична устойчивост на натиск спрямо други въжета.

Подобрената контактна площ с носещата повърхност гарантира и за минимално триене и износване.

Стоманени въжета 36X7KP ANACONDA са с конструкция 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 и диаметър ≥46 mm се произвеждат от само светла тел.