Основна информация

Кранови вилици ZP помагат да се избегне разливане или падане на товара от палета, или самия палет от вилиците, повдигането трябва да се извършва от точка, съвпадаща с центъра на тежестта на товара, за да за осигуряване на хоризонтално положение на вилиците по време на процеса на повдигане. За тези цели захватът за палети е оборудван с регулируема халка, движеща се по оста на горната греда, с фиксиране в специални отвори. Чрез преместване на халката по-близо до ръба на вилиците, вилиците могат също да бъдат наклонени назад, за да се предотврати „падане“ на палета по време на транспортиране.