Основна информация

Кранови вилици MBA може да повдигате товари с тегло до 3000 кг в зависимост от избраните от вас размери на вилицата. Тези вилици са с автоматично регулиране и балансиране. Роговете на вилицата също са с автоматична настройка и максимална адаптация. Може лесно да се пригоди към различни тежести, ширина и различни видове товари. Затварящата ключалка се управлява и контролира с помощта на ръчно колело. Предлагаме богата гама от Кранови вилици MBA, те са конструирани така, че да отговарят или надвишават разпоредбите на EC UNI-EN и ASME и се предлагат с необходимите етикети, сертификати и ръководство за потребителя и поддръжка.