Основна информация

Кош за газови бутилки KBM с кислород и други газове, се използва за съхранение и транспортиране на бутилки до 50 литра. Заварена конструкция – рамка, заварено дъно, рампа, напречна греда със стопер. Кош за газови бутилки KBM е оборудван със сгъваема рампа, която улеснява спускането и повдигането на бутилките. Коша за кислородни бутилки може да се транспортира с всеки транспорт, предназначен за транспортиране в съответствие с „Правилата за превоз на товари”. Кош за газови бутилки KBM може да се транспортира и повдига с кран или мотокар.