Основна информация

Кош за газови бутилки KBF е най-добрият начин за транспортиране на бутилки при спазване на всички правила и разпоредби. Конструкцията на Кош за газови бутилки KBF прави товаренето и разтоварването на всякакъв вид транспорт максимално удобно и бързо. Зареждането на контейнера може да се извърши с кран.

Предимства при работа с Кош за газови бутилки KBF:

  • Бутилките са здраво закрепени и защитени от механични повреди
  • транспортирайте 4 газови бутилки наведнъж
  • удобство при товарене (разтоварване) на всякакъв вид транспорт
  • лекота на зареждане на бутилките в коша
  • намаляване на времето за товаро-разтоварни операции
  • лекота на транспортиране на голям брой бутилки
  • не е необходимо да се монтират крепежни елементи