Основна информация

Количка за тежки товари CTSR за използване в автосервизи, както и на промишлени и строителни обекти. Изработена от стомана с висока якост. Позволява товаро-разтоварни и ремонтни дейности. Оборудван със стоманени колела. На работната повърхност има гумена подложка, която предотвратява плъзгането. Благодарение на това може да се използва на обекти с лек наклон.

Изборът на платформи и системи се извършва според общата маса на товара и според разпределението на тежестите, ако масата на товара е неравномерно разпределена по площта му. Общата товароносимост на платформите и системите се определя от сбора от товароносимостта на комплекта регулируеми платформи и/или сбора от товароносимостта на контролираните платформи. За да се гарантира безопасността на работата и да се избегне срутването на товара, се препоръчва използването на поне три платформи едновременно при преместване на товара (три опорни точки на различни места).