Основна информация

Количка за стружки HTC с ръчно изсипване,  подходящ за отпадъци, генерирани при механична обработка на метали, които са замърсени с масло. Система за изхвърляне със заключване на педала в затворено положение. Тялото е обезопасено срещу неволно преобръщане. Количка за стружки HTC са с двойно дъно което позволява да се оттича смазочната смес от груба мръсотия с помощта на сито, разположено на дъното на контейнера и се източва през клапан на дъното на контейнера.

Количка за стружки лесно управление с 4 колела 100мм – 2 фиксирани и 2 въртящи се ПЕ.

Гама от стандартни цветове по RAL, така че да могат да бъдат цветно кодирани за специфични видове отпадъци, ако е необходимо, можете да изберете цвета.