Основна информация

Ролкова количка CTFT са спомагателни колички, използвани заедно с платформи за придвижване на цялостни конструкции, тежки индустриални механизми и технологично оборудване по време на монтажни и демонтажни работи в цехове. Ролкова количка CTFT нямат въртящ се механизъм, така че се монтират след платформи като допълнителни точки за придвижване на обемисти товари. Ролкова количка CTFT не изискват периодична поддръжка. Монтажът и позиционирането на товара върху платформата се извършва с помощта на специален ролков лост и хидравличен крик.