Основна информация

Контейнер за кран BS за насипно състояние е проектирано да отговаря на ежедневните изисквания за преместване на всичко от отпадъци и боклук до материали и бетон около обекта. 

Контейнер за боклуци се доставя с повдигащи уши отгоре, за да се осигури равномерно повдигане и допълнителни уши отзад, за да подпомогнат преобръщането на контейнера. Позволява поставянето един върху друг на няколко контейнера, така се пести място. За да изхвърлите контейнера, двата предни сапани се отделят от повдигащите уши. След това контейнера се повдига, като задните сапани все още са свързани, ефективно изхвърляйки товара от наклонения край. Тези контейнери са специално създадени за обработка на насипни отпадъци, като пясък, чакъл, отпадъци от изкопни работи и метален скрап.

Характеристика на Контейнер за кран BS:

  • Конструкция за тежко натоварване
  • Подходящ за транспортиране и отстраняване на насипни отпадъци, като пясък, чакъл, отпадъци от изкопни работи и метален скрап
  • За използване с кран