Основна информация

Захват за газови бутилки е предназначен за вертикално движение на газови бутилки със сгъстени, течни, разтворени газове и празни бутилки чрез различни повдигащи механизми. Диаметър на цилиндъра от 140 до 406 мм и товароносимост от 25 до 800 кг.

Сцеплението с цилиндъра става посредством силата на триене, която се образува в точката на затягане на сапана с помощта на гумени уплътнения.

Захващането за преместване на цилиндър е предназначено за вертикално движение на газови бутилки със сгъстени, втечнени, разтворени и празни газове.

Ред за монтаж

Сапан за преместване на цилиндъра се монтира върху цилиндъра и се фиксира в горната трета на цилиндъра с помощта на повдигаща сапа. Сцеплението с прашката се осъществява с помощта на сили на триене, които възникват в зоната на затягане на сапана, оборудвана с гумени подложки. В процеса на повдигане на товара възниква сила, равна на масата на товара, която задържа товара.