Основна информация

Захват за варели VFR оборудван със система за заключване в отворено положение, позволяваща поставяне на варела без никаква ръчна намеса. Подложките с гумирано покритие осигуряват страхотно прилепване и избягват повреждане на варелите. Затягането е пропорционално на натоварването, като по този начин се свежда до минимум рискът от повреда на варела.