Основна информация

Захват BLCW е заключена в отворено положение. За да извърши повдигане, операторът трябва да активира дръжката и да я държи нагоре, докато силата върху повдигащото ухо се движи нагоре. При полагане на товара Захват BLCW автоматично се отключва, за да се отвори. Подложките са покрити със специален каучук, за да се избегнат повреди на контактните повърхности.