Основна информация

Стоманени въжета Octopus 6К или сондажни въжета, повишена устойчивост на абразия и висока гъвкавост. Тези предимства удължават живота на въжето и значително намаляват експлоатационните разходи. Стоманени въжета Octopus 6К са с няколко конструкции съгласно тяхното производство:

Въжетата са изработени от два вида:

1-ви тип – без компактиране на външните нишки, с органична или метална сърцевина;

2-ри тип – с компактиране на външните нишки и органична или метална сърцевина.

6х26 (1+5+5/5+10) + о.с. – въжета с органична сърцевина

6×26 (1+5+5/5+10) + 7×7 (1+6) – въжета с метална сърцевина