Основна информация

Скоби за стоманени въжета Simplex са евтина алтернатива на кламфите за въжета (U-образни), но тяхното захващане упражнява малко по-малко натиск. Скоби за стоманени въжета Simplex се използват за трайно закрепване на стоманени въжета към болтове/куки и др. чрез ухо. За въжета при озеленяване на фасадата почти винаги е достатъчно закрепването на всяко ухо само с една скоба. За тежко натоварени въжета могат да се монтират последователно 2-3 Simplex скоби, една зад друга.