Основна информация

Работата на устройствата за обработка на товари включва навременна проверка и бракуване. Най-голям брой въпроси предизвикват верижните сапани, тъй като е почти невъзможно да се определи разтягането и изтъняването на звената с „невъоръжено око”.

Специално за тези цели е разработен и Шаблон за инспекция на вериги клас 80, който ви позволява да извадите оборудването с минимален разход на време и усилия. По този начин на практика се изключва така нареченият „човешки фактор“, който често води до всякакви извънредни ситуации.

Възможна е работа със следните вериги: 5х15, 6х18, 7х21, 8х24, 10х30, 13х39, 16х48, 20х60.

Широката гама от размери на вериги и ергономичното им разположение правят шаблона почти универсален инструмент.

При използване на този шаблон са налични следните функции:

  • измервания на звена за разтягане;
  • контрол на производството и намаляване на диаметъра на пръта (промени в диаметъра на напречното сечение);
  • измерване на дължина с линийка (107 мм);

Техническата реализация на шаблона има редица неоспорими предимства:

  • малък размер и тегло;
  • точност на измерванията;
  • не изисква сложни математически изчисления;
  • изключен е „човешкият фактор“;
  • не изисква обучение на служителите;
  • достъпност;
  • яснота и лекота на използване;