Основна информация

Кофа за леки материали за мини товарач тъй като снегът е сравнително лек в сравнение с почвата, чакъла или други строителни материали, капацитетът на кофата за сняг е много по-голям от тези, които обикновено се използват в строителството. Задната част на Кофа за леки материали за мини товарач също е по-висока, което ви позволява да бутате повече сняг, без той да тече отгоре. Предлагат се предпазители от разсипване, предназначени да предпазват оператора.

Характеристики на Кофа за леки материали за мини товарач

  • Голям капацитет за товарене и обработка на различни леки материали като сняг
  • Висок гръб за помощ при бутане на сняг
  • Прави страни за проникване на купчини сняг