Основна информация

Шишове за бали за товарачи се състои от 6 модела, всеки от които е специфичен за броя на балите, които желаете да бъдат преместени. Шишове за бали за товарачи е базиран на тежкотоварна стена/рамка, форма на кутия с шишове тип KV. Шишове са вкарани в рамката на кутията, за да се намали разхлабването им.

Като стандарт, всички модели се предлагат с монтажни скоби, заварени, за да отговарят на вашия телескопичен товарач или товарач.