Основна информация

Захват за сандвич панели ZSP е предназначен за повдигане и преместване на сандвич панели. Прост, надежден и лесен за използване захват повдигач за сандвич панели. В ръкохватката е използвана гумирана повърхност, която позволява да не се набръчкват и да не се замърсяват повдигнатите панели.

Захват за сандвич панели ZSP са универсално повдигащо устройство, което ви позволява да сведете до минимум усилията за бързо и внимателно издигане на сгради и конструкции с помощта на сандвич панели. 

Захват за сандвич панели ZSP скоба за монтаж на сандвич панели

  • Товароносимост 0,3 и 0,5 тона;
  • Дебелина на повдигнатите панели от 20 до 500 мм;
  • Гумената повръхност ви позволява да работите при дъжд или при ниски температури (не оставя следи по панелите);
  • Повдигането на панела се извършва с един или два захвата (с сапани или греда);